NexData Smart Farm Solution - Giải pháp trang trại thông minh

Smart Farm Solution - Giải pháp trang trại thông minh

Giải pháp trang trại thông minh Smart Farm Solution phục vụ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, áp dụng các công nghệ hiện đại trong quá trình canh tác, sản xuất và quản lý điều hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã hay các chủ trang trại, hộ nông dân và người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm mua được đã được chăm sóc và trồng tại địa điểm nào.

Giải pháp tích hợp IoT, trí tuệ nhân tạo AI, Machine learning vào tất cả công đoạn chính trong trang trại: từ gieo trồng, tưới tiêu, chăm sóc, thu hoạch. Đồng thời, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn GS1 vào xác thực nguồn gốc sản phẩm và chuỗi cung ứng cũng như các mô hình quản lý chất lượng cao, kết hợp công nghệ sinh học vi sinh/hữu cơ, giúp tăng năng suất lên đến 80% và tạo ra sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Nhờ việc áp dụng công nghệ để thu thập dữ liệu, điều khiển tự động, giải pháp cho phép theo dõi, xem xét nhật ký canh tác giúp dễ dàng quản lý trang trại và xin tư vấn ý kiến tư vấn chuyên gia.

Chức năng chính của Smart Farm Solution

Smart Farm Solution có thể được thiết kế và triển khai theo từng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, chủ trang trại. Các nhóm chức năng chính của hệ thống bao gồm:

  • Thu thập các dữ liệu về điều kiện môi trường sản xuất của nông trại một cách tự động: nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, độ PH, …
  • Điều khiển tự động các hệ thống hạ tầng: tưới nước, nguồn điện cung cấp, kiểm soát an ninh vào ra
  • Nhật ký canh tác: ghi lại toàn bộ quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch để làm căn cứ cho việc theo dõi, thống kê và tư vấn từ các chuyên gia
  • Toàn bộ dữ liệu lịch sử đã được thu thập tự động, được cập nhật nhật ký canh tác sẽ được phân tích và đánh giá dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia nông nghiệp kết hợp với phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo
  • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế GS1, tạo điều kiện cho việc kiểm tra của người dùng, đối tác tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài với năng lực cạnh tranh cao hơn
  • Hệ thống cũng bao gồm phân hệ quản lý trang trại cho phép quản lý nhân viên, quản lý ca làm việc và tính lương nhân viên, quản lý tài sản, dụng cụ, công cụ sản xuất, quản lý chi phí canh tác, chi phí bán hàng
  • Toàn bộ dữ liệu cho việc quản lý giám sát trang trại được tổ chức thiết kế phân quyền theo từng đối tượng quản lý của tổ chức như: chủ trang trại/ giám đốc doanh nghiệp, cho tổ trưởng, cho nhân viên và cả người dùng khi cần tra cứu, truy xuất thông tin
  • Cho phép thiết lập ra cổng thông tin để quảng bá sản phẩm cho đơn vị, là nơi người dùng có thể tham khảo thông tin về tổ chức, sản phẩm và truy xuất thông tin nguồn gốc sản phẩm
  • Tích hợp chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác như Cổng truy xuất nguồn gốc tại các tỉnh/ thành phố hoặc cổng truy xuất quốc gia cũng như chia sẻ với các đơn vị vận tải, chế biến… trong chuỗi truy xuất hàng hóa.