Dịch vụ tối ưu, cải tạo Trung tâm dữ liệu

Thách thức

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp là việc quản lý khối lượng dữ liệu được tạo ra bởi số lượng khổng lồ các thiết bị IoT và điện toán đám mây. Khi số lượng dữ liệu càng lớn, khối lượng dịch vụ cung cấp càng phát triển thì vấn đề về độ trễ hoặc thời gian chết trong các dịch vụ có thể cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ, dẫn tới việc khách hàng không hài lòng hoặc gây ra tổn thất cho doanh nghiệp.

Các tổ chức muốn đạt được mục tiêu kinh doanh luôn phải đảm bảo các hệ thống trọng yếu của mình hoạt động hiệu quả, giảm thiểu tối đa những rủi ro về thời gian chết. Vì vậy, việc liên tục cải tạo, tối ưu cơ sở hạ tầng hiện có, giúp cho các hệ thống này hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn là đặc biệt quan trọng.

Dịch vụ Tối ưu, cải tạo Trung tâm dữ liệu do NexData cung cấp

NexData cung cấp cơ sở hạ tầng thống nhất cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng viễn thông, từ các tủ rack, row cho đến việc triển khai một trung tâm dữ liệu được đúc sẵn hoàn thiện. Những giải pháp này tích hợp quản lý điện, nhiệt và quản lý cơ sở hạ tầng trong một giải pháp có thể triển khai nhanh chóng, hiệu quả và linh hoạt. Cho dù khách hàng có nhu cầu triển khai một trung tâm dữ liệu mới hay cải thiện một cơ sở hiện có, các giải pháp và dịch vụ của NexData đều có thể đáp ứng bài bản và toàn diện.