Ký số và chứng thực điện tử

Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quản lý, vận hành, an ninh hệ thống theo các Quy định châu Âu eIDAS, ISO/IEC 27001 cũng như các quy định của Việt Nam tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP, Thông tư 16/2019/TT-BTTTT

Vai trò đặc biệt của Dịch vụ ký số, chữ ký số trong thúc đẩy chuyển đổi số

Dịch vụ ký số, chữ ký số đóng vai trò đặc biệt trong thúc đẩy chuyển đổi số, là công cụ quan trọng đầu tiên các tổ chức, cá nhân phải trang bị trên tiến trình số hoá.

Hiện tại, NexData sở hữu năng lực công nghệ và hạ tầng có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quản lý, vận hành, an ninh hệ thống theo các điều khoản khắt khe của Quy định eIDAS, ISO/IEC 27001 cũng như các quy định của Việt Nam tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP, Thông tư 16/2019/TT-BTTTT, Thông tư 22/2020/TT-BTTTT. Điều này giúp NexData xây dựng hệ thống giải pháp – dịch vụ ký số và chứng thực điện tử với những tính năng sáng tạo như: ký số đóng dấu thời gian timestamp, ký điện tử an toàn, ký số nâng cao, ký lưu trữ, xác thực lâu dài LTV/LTANS…

Những giải pháp từ NexData sẽ giúp giải quyết triệt để bài toán về số hóa quy trình, ký số bảo mật đến lưu trữ tài liệu lâu dài trong tổ chức.

Những giải pháp - dịch vụ ký số và chứng thực điện tử chính của Nexdata

  • Giải pháp hợp đồng điện tử
  • Giải pháp ký số bảo mật
  • Dịch vụ chứng thực điện tử cấp dấu thời gian
  • Giải pháp ký số từ xa, ký số trên thiết bị di động
  • Dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống PKI
  • Nền tảng quản lý định danh thiết bị IoT
  • Cổng xác thực chữ ký số