Dịch vụ tư vấn hệ thống thông tin quản lý

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu trong nội bộ và bên ngoài tổ chức có thể cho thấy khả năng của tổ chức trong việc tạo ra kiến thức và giá trị. NexData cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn quản lý hệ thống thông tin nhằm giúp khách hàng khai thác dữ liệu có cấu trúc để cải thiện việc ra quyết định, quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật và dịch vụ khách hàng.

Chuyên gia tư vấn Hệ thống thông tin quản lý của chúng tôi đặt trọng tâm vào việc giúp khách hàng thu thập và phân tích dữ liệu bên trong và bên ngoài tổ chức với mục tiêu tạo ra và cung cấp thông tin phân tích có giá trị cho hoạt động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng mô hình khai thác dữ liệu có cấu trúc, mô hình dữ liệu tổ chức, mô hình dự đoán kinh doanh thông minh, dịch vụ kho dữ liệu, lập báo cáo, phân tích dự đoán…

Design & Layouts

Keep Things Simple With Tability Systems

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusant doloremque laudantium totam rem aperiam eaque quae abillo inventore veritatis etquasi architecto beatae vitae dicta