Dịch vụ tư vấn thiết kế trung tâm dữ liệu

Trong kỷ nguyên 4.0 ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ và bùng nổ thông tin, nhu cầu ứng dụng cập nhật, xử lý và lưu trữ thông tin được đặt ra càng lớn, đòi hỏi hình thành các trung tâm dữ liệu (Data Center) ngày càng phức tạp và tinh vi. Qua đó, thúc đẩy các tổ chức/doanh nghiệp phải tính toán, tổ chức hệ thống Trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng, giảm thiểu chi phí thiết lập và vận hành.

Với kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia tin học cũng như chuyên gia hạ tầng trung tâm dữ liệu, Nexdata sẽ tư vấn cho khách hàng những giải pháp thiết kế tối ưu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cao nhất. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu, hiện trạng của khách hàng, chúng tôi sẽ khảo sát, so sánh, tư vấn các thành phần của hạ tầng datacenter/server room sao cho có thể đáp ứng đủ công suất với chi phí phù hợp của doanh nghiệp.