Giải pháp quản lý thông tin ECM, quản lý tài liệu điện tử NEXDATA DMS

Giải pháp quản lý thông tin ECM, quản lý tài liệu điện tử NEXDATA DMS

Giải pháp quản lý thông tin ECM, quản lý tài liệu số NEXDATA DMS là giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý giấy tờ, tài liệu trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng Văn phòng điện tử không giấy tờ. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng tích hợp dịch vụ, có khả năng tích hợp với hệ thống ký điện tử, ký số, hệ thống lưu trữ số hoá điện tử tập trung trên nền tảng Big Data qua trục tích hợp dữ liệu, giúp giải quyết triệt để quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác quản lý tài liệu số.

Tính năng nổi bật
Giải pháp quản lý thông tin ECM, quản lý tài liệu số NEXDATA DMS

Giao diện tích hợp thông tin

Nhờ hệ thống giao diện tích hợp thông tin (Collaboration), người dùng chỉ cần làm việc trên một phần mềm duy nhất mà vẫn có được những thông tin cần thiết.

Quy trình động

Luồng xử lý dữ liệu của phần mềm được xây dựng theo quy trình động (Automation Workflow) cho phép đơn vị/tổ chức có thể tự tuỳ biến cấu hình nghiệp vụ phù hợp với đặc thù công tác quản lý văn thư tại cơ quan.

Kiến trúc ứng dụng phần mềm tập trung

Các tổ chức gồm nhiều chi nhánh, đơn vị thành viên chỉ cần đầu tư một Hệ thống Quản lý tài liệu điện tử tập trung, sau đó tạo ra nhiều phần mềm khác nhau cho các đơn vị sử dụng. Dữ liệu sẽ được trao đổi điện tử tự động trong hệ thống.

Tính di động

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng web based & mobile cho phép làm việc trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh (iOS, Android).

Tính bảo mật cao

Phần mềm có tính bảo mật cao vì được tích hợp nhiều giải pháp mã hóa, an toàn bảo mật như: Mã hóa dữ liệu, SSL, cấu hình sử dụng AD…

Áp dụng chữ ký số

Phần mềm áp dụng chữ ký số để ký phê duyệt tờ trình, văn bản, công văn giấy tờ điện tử cho quy trình nội bộ cũng như các quy trình với cơ quan, tổ chức khác như hợp đồng điện tử, hoá đơn điện tử, giao dịch điện tử, kê khai thuế, hải quan, đơn đặt hàng điện tử…

Sẵn sàng cài đặt

Với các tổ chức có quy mô và dữ liệu lớn, phần mềm có thể cài đặt với mô hình sẵn sàng cao (HA): Clustering, failover, load balancing, DR…

Khả năng tích hợp cao

Phần mềm có thể tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khác thông qua trục tích hợp dữ liệu ESB.

Quản lý nhật ký tài liệu

Phần mềm xây dựng các cây xử lý cho phép người dùng theo dõi quá trình xử lý văn bản và các phiên bản tài liệu theo thời gian.

Tính năng cảnh báo, thông báo

Phần mềm hỗ trợ việc theo dõi tài liệu thông qua chế độ gửi cảnh báo, thông báo trên trang chủ hoặc qua email, SMS.