Dịch vụ tư vấn kiến trúc tổng thể

Công nghệ thông tin là những hệ thống quan trọng bậc nhất đối với một tổ chức. Các công ty trong tất cả các lĩnh vực đang tập trung sự quan tâm và nguồn lực nhiều hơn vào chiến lược nghiệp vụ, kiến trúc quy trình nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ và kiến trúc bảo mật hệ thống thông tin.

Dịch vụ tư vấn kiến trúc tổng thể của NexData giúp tổ chức thích ứng và thực thi giải pháp định hướng dịch vụ, một loại kiến trúc tổng thể xác định nghiệp vụ và CNTT theo dịch vụ.

Với kinh nghiệm cùng với kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn về các khung kiến trúc tổng thể đã được minh chứng trên thế giới, NexData sẽ cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm cần thiết để phát triển hệ thống CNTT hướng dịch vụ nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược riêng của khách hàng.

Với kinh nghiệm cùng với kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn về các khung kiến trúc tổng thể đã được minh chứng trên thế giới, NexData sẽ cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm cần thiết để phát triển hệ thống CNTT hướng dịch vụ nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược riêng của khách hàng.

Design & Layouts

Keep Things Simple With Tability Systems

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusant doloremque laudantium totam rem aperiam eaque quae abillo inventore veritatis etquasi architecto beatae vitae dicta