Dịch vụ tư vấn bảo mật hệ thống thông tin

Dịch vụ tư vấn bảo mật hệ thống thông tin

Bảo mật CNTT, bảo đảm thông tin, và khả năng khôi phục hoạt động CNTT là vấn đề quan trọng mà cả tổ chức tư nhân lẫn tổ chức công phải đối mặt hiện nay. Dịch vụ tư vấn bảo mật CNTT giúp các tổ chức trong quản lý các rủi ro công nghệ thông tin bằng cách cung cấp những giải pháp toàn diện, sử dụng các phương pháp và công cụ đã được chứng minh theo một cách thức nhất quán. Dịch vụ của chúng tôi giúp các tổ chức xác định các vấn đề phân tán và kịp thời, chẳng hạn như nhận dạng kẻ trộm, lỗ hổng dữ liệu, rò rỉ dữ liệu,…

Chúng tôi cũng giúp các tổ chức lập kế hoạch và kiểm soát các vấn đề về an ninh bao gồm an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật dữ liệu / thông tin và bảo mật con người với mục tiêu đồng hàng các chiến lược tổ chức và các chương trình để quản lý các rủi ro về công nghệ thông tin.