Chữ ký số, Chứng thư số HSM

Chữ ký số HSM của NexData

Chữ ký số HSM là chữ ký số được tạo ra từ chứng thư số HSM. Khi ký số HSM, người dùng cuối sẽ không phải mang theo một thiết bị bên ngoài để kết nối với hệ thống ký số như USB Token, mà chỉ cần thao tác đăng nhập với Username/Password, OTP hay Biometrics để gọi chứng thư số đã được lưu và quản lý trong thiết bị HSM. Nhờ đó, việc ký số có thể được thực hiện dễ dàng thông qua các phần mềm ký số trên nền tảng web hay được cài đặt trên laptop, điện thoại di động, máy tính bảng.

Chứng thư số HSM của NexData

Chứng thư số HSM của NexData cung cấp chứng thư số SHA-256 đảm bảo an toàn, bảo mật, cho hiệu năng ổn định, khi cài đặt lên thiết bị HSM đạt chuẩn sẽ cho tốc độ ký số nhanh lên đến hàng chục nghìn TPS (giao dịch ký trên giây).

Chứng thư số HSM của NexData cung cấp chứng thư số SHA-256 đảm bảo an toàn, bảo mật, cho hiệu năng ổn định, khi cài đặt lên thiết bị HSM đạt chuẩn sẽ cho tốc độ ký số nhanh lên đến hàng chục nghìn TPS (giao dịch ký trên giây).

Ứng dụng của chứng thư số HSM

Chứng thư số HSM ký hóa đơn điện tử, phiếu thu điện tử, bệnh án điện tử, hồ sơ, công văn điện tử… 

Chứng thư số HSM ký số hợp đồng điện tử, ký số văn bản điện tử, ký số file word, ký số file PDF, ký số giao dịch ngân hàng – chứng khoán điện tử, giao dịch mua bán điện tử, thanh toán điện tử, thương mại điện tử, email…

Sử dụng chứng thư số HSM để mã hóa dữ liệu

Hệ giải pháp ứng dụng chứng thư số HSM

Ký số nâng cao AdES với ký đóng dấu thời gian Timestamp, chuẩn LTV, LTANS cho lưu trữ lâu dài, lưu trữ vĩnh viễn và công chứng điện tử eNotary theo tiêu chuẩn EU và quốc tế, áp dụng trong mọi lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Y tế, Giáo dục, Tư pháp, Sản xuất, Thương mại, Nông nghiệp, Logistic…, 

Đảm bảo đáp ứng Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT, Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông