Nhà cung cấp hệ giải pháp chuyển đổi số uy tín hàng đầu Việt Nam

Tích hợp hệ thống

Năng lực triển khai các dự án tích hợp hệ thống trọng điểm của quốc gia, với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Phát triển phần mềm

Sở hữu hệ thống phần mềm do đội ngũ công ty tự phát triển, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ Công nghệ - thông tin

Cung cấp các dịch vụ CNTT toàn diện từ xây dựng cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu đến bảo mật an toàn thông tin, kiểm thử, kiểm thử.

Đồng hành cùng mọi tổ chức, doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số

Sản phẩm - Giải pháp - Dịch vụ thế mạnh

Cung các các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin toàn diện, phục vụ chuyển đổi số cho mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Ký số và chứng thực điện tử

Ký số từ xa, Ký số đóng dấu thời gian timestamp, chữ ký số/chứng thư số HSM.

Giải pháp Chính phủ số

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu và báo cáo thông minh, lưu trữ điện tử.

Hệ thống quản lý năng lượng

Quản lý hệ thống Điện, điều hòa, chiếu sáng, thang máy, packing, POS...

Giải pháp nhà máy thông minh

Giám sát quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, Truy xuất nguồn gốc sản phẩm GS1, Robotics...

Bảo mật - An toàn thông tin

Dịch vụ giám sát an ninh mạng SOC, Pentest, tư vấn an toàn thông tin mạng, Threat Intelligence.

Giải pháp camera AI

Hệ thống camera giám sát thông minh trong nhà và ngoài trời, định danh, bảo mật thiết bị tuyệt đối.

Tư vấn Công nghệ thông tin

Tư vấn chiến lược, đầu tư - phát triển CNTT, tư vấn đánh giá, cấp chứng chỉ PCI DSS, Webtrust, eIDAS QTSP.

Kiểm định, kiểm thử

Kiểm thử phần mềm, kiểm thử hệ thống thông tin, kiểm định an toàn bảo mật và hiệu quả thực hiện dự án CNTT.

Giải pháp trường học
thông minh

Hệ thống quản lý đào tạo, nền tảng học trực tuyển, điểm danh số, thanh toán điện, lưu trữ điện tử...

Trung tâm dữ liệu và cơ sở
hạ tầng

Dịch vụ tư vấn thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu, dịch vụ hạ tầng mạng, bảo hành, bảo trì.

Hệ thống truyền thanh
thông minh

Thiết bị tích hợp trạm phát sóng số, Đầu thu kỹ thuật số, Phần mềm truyền thanh số FMIP.

Giải pháp bệnh viện
thông minh

Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh HIS, EMR, PACS/RIS, LIS, Telehealth...

Đối tác